Κυβερνητικό Πρόγραμμα

Γράφτηκε από τον/την Super User Ενεργό . Καταχωρήθηκε στο Uncategorised

 

Τον Οκτώβριο του 2016, όταν πρωτοπαρουσιάσαμε στους Έλληνες πολίτες την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ, αναλάβαμε την οργανωτική πρόκληση της μορφοποιήσεως των αντιλήψεών μας για το τι πρέπει να γίνει σε ολόκληρο το φάσμα της Εθνικής πολιτικής δράσεως. Όντας βαθιά πεπεισμένοι ότι η αυθεντική δημοκρατική πρακτική είναι, διαχρονικά, το κατ’ εξοχήν πλεονεκτικό πολιτικό εργαλείο για το Έθνος και τον Λαό μας, επιλέξαμε την εφαρμογή της στην παραγωγή της συλλογικής πολιτικής μας σκέψης. Το πολιτικό κείμενο που ακολουθεί, είναι το αποτέλεσμα μίας σαφώς ορισμένης δημοκρατικής διεργασίας που ενεργοποιήθηκε από την πεποίθηση της ζωτικής ανάγκης της Εθνικής μας αυτοεπιγνώσεως στην σημερινή κρίσιμη μεταβατική εποχή.

Βασιζόμενοι στους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους της παρατάξεως και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ιστορία μας, την εξέλιξη του Έθνους μας, τα χαρίσματα του Λαού μας, τις διεθνείς πολιτικές εμπειρίες και την σχετική επιστημονική γνώση και καταγραφή, ενεργοποιήσαμε μία διαδικασία που προσομοιάζει με τη δημιουργία «ανοικτού κώδικα», θέτοντας ως μοναδικό όρο την συμφωνία των συμμετεχόντων στο εγχείρημα με το πνεύμα των βασικών πολιτικών μας θέσεων. Η ανακοπή της Εθνικής μας αποδυναμώσεως και η εν συνεχεία ισχυροποίηση της Πατρίδας και του Λαού μας μπορεί να προέλθει μόνο από την αλήθεια που μας προσφέρει η ιστορική μας εμπειρία, συνδυασμένη με την πατριωτική σκέψη και την ορθή συναντίληψη των Εθνικών μας συμφερόντων. Έχοντας επίγνωση της δυναμικής φύσεως του πολιτικού γίγνεσθαι, διατηρούμε την διαδικασία ανοικτή, προσδοκώντας στην περαιτέρω εξειδίκευση και στην έγκαιρη αναπροσαρμογή των στόχων μας, ανάλογα με τις διεθνείς και εγχώριες πολιτικές, γεωπολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές εξελίξεις.

Η μορφή του προγράμματός μας είναι σχεδιασμένη κατά τρόπο που να αναλογεί στη λειτουργία και στις πράξεις μιας ολιγομελούς κυβερνητικής δομής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται η ταχεία λήψη αποφάσεων τακτικού χαρακτήρα σε απόλυτο εναρμονισμό με τη στρατηγική μας. Ως εκ τούτου, οι βασικοί υπεύθυνοι τομείς διακυβέρνησης είναι έξι, και κάτω απ’ αυτούς ιεραρχείται το σύνολο των υπεύθυνων κρατικών υποτομέων.
Η πολυπλοκότητα που δημιουργείται από τη συναρμοδιότητα των βασικών τομέων και της υποκείμενης ιεραρχίας, δημιούργησε την ανάγκη ενσωματώσεως μηχανισμών εποπτείας, συνεχούς αξιολογήσεως και έγκαιρου ανασχεδιασμού με αυθεντικό δημοκρατικό χαρακτήρα. Αυτό το υποβαθμισμένο από τη σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα ζήτημα λαμβάνεται υπ’ όψιν ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό του παρόντος κειμένου, καθώς η αποτελεσματική και έντιμη ενημέρωση των πολιτών για τις πολιτικές εξελίξεις και τις κρατικές πρακτικές, όπως και η μέγιστη δυνατή συμμετοχή τους, αποτελεί έναν από τους κυριότερους πυλώνες της δημοκρατικής διαδικασίας.

Η συνεχής, απρόσκοπτη και έντιμη επικοινωνία και συνεννόηση σε Εθνικό επίπεδο αποτελεί το βασικό ζητούμενο της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ. Στοχεύουμε στη δόμηση ενός ανανεωμένου πολιτικού περιβάλλοντος που θα χαρακτηρίζεται από αδιαπραγμάτευτες δημοκρατικές αρχές και που θα συμβάλει κυριαρχικά στην ανάκτηση της συλλογικής μας αξιοπρέπειας, στο δρόμο της αναγέννησης της χώρας και στην εκ νέου συνεισφορά του Ελληνισμού στον παγκόσμιο πολιτισμό από τη θέση του κύρους και της αξιοπιστίας που δικαιούται και αξίζει ο Ελληνικός Λαός.

 

Δείτε το Κυβερνητικό Πρόγραμμα

Δείτε το Οργανόγραμμα Κυβερνήσεως

 

Share it on Facebook Share it on Twitter Share it on Google+